artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....


 

 

a r t a l f a   e. V.

 

jest międzynarodowym stowarzyszeniem artystycznym wyższej użyteczności,
/skupiającym w swoich szeregach politycznie niezależnych
twórców różnych dziedzin/,
którego celem jest realizacja budowy pomnika
na cześć Aborygenów w Sydney.

artalfa e. V. widzi się jako moralne poparcie
wszystkich międzynarodowych organizacji,
które na drodze działalności politycznej,
walczą o racje i prawa tubylczej ludności
oraz innych mniejszości narodowościowych na świecie.

W historii ludzkości znajdujemy wiele przykładów na to,
że tam, gdzie polityka zawodzi a media często jedynie dokumentują,
manipulują (albo też są manipulowane), sztuka właśnie
spełnia rolę mediatora, łagodzi konflikty, niweluje granice
i prowadzi do porozumień.

Posługując się najbardziej uniwersalnym językiem świata, jakim jest sztuka,
artalfa e. V. chce nawiązać dialog z Aborygenami;
wyrazić respekt i szacunek dla ich dziesiątki tysięcy lat przetrwałej kultury.

Sprawujących władzę, chcemy przekonać, że istnieje
światowe zainteresowanie kulturą naszych praprzodków,
a konieczność jej zachowania dla następnych pokoleń
jest naszym obowiązkiem.
artalfa e.V. traktuje sztukę jako dodatkowe narzędzie
w walce o pierwotne, prawdziwe wartości naszej prakultury.
Sztuka również, swą symboliczną siłą oddziaływania,
poszerza platformę komunikacji i prowokuje
kulisy wielkiej polityki do działań konkretnych i znaczących
na rzecz poprawy stosunków międzyludzkich.

Pomnik ku czci “pierwszych, prawowitych pramieszkanców Australii”,
byłby przekonywującym gestem, towarzyszącym aktowi
przeprosin Aborygenów przez rząd australijski
( niestety jeszcze niedokonanemu )
za wyrządzone im krzywdy. /patrz: OUTHUMANACT/

Australia jest pierwszym państwem zachodnim o demokratycznej konstytucji,
które zostało wezwane przez Komitet do Spraw Zwalczania Rasowej Dyskryminacji
CERD (działający przy Unii Narodów) do wyjaśnienia specyfiki
funkcjonowania polityki dotyczącej spraw Aborygenów
(Cytat: Stowarzyszenie do Spraw Narodów Zagrożonych)
Fakt ten jest jednym z wielu istotnych powodów, dla których właśnie
sprawa aborygeńska stała się dla nas pierwszorzędną.Uzupełniające informacje i wyjaśnienia znajdziesz na dalszych
stronach artalfa e.V. i na proponowanych Linkach.
 

 

artalfa e.  V.  liczy  na Twoje poparcie:

 

- wpłać jednorazowo wolny datek na Fundusz Budowy Pomnika)

- nabądź jedną z naszych prac znajdujących się w Galerii artalfa e.V.

(Pieniądze uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczone są na Fundusz Budowy Pomnika.)

 

Za każdą kwotę pieniężną ofiarowaną na rzecz budowy pomnika

jesteśmy  serdecznie wdzięczni.