artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....


G    A    L    E    R    I    A              

 

W czasach, w których “komercjalny kicz”, “konsumpcyjny terror”

i “maniakalna pogoń za sensacją”, starają się zdominować

pozytywne wartości sztuki współczesnej, ważna jest dla nas

umiejętność nawiązywania do istoty sztuki; do jej tradycji i korzeni.

 

Spotkanie z Australią i jej ludnością tubylczą wzmocniło w nas

i przybliżyło potrzebę podjęcia  prób dotarcia do “źródła sztuki”.

Konfrontacja z faktem, że jedna z najstarszych kultur świata

z jej - w najlepszym tego słowa znaczeniu- utopijną ideologią,

traktowana jest powierzchownie i marginesowo oraz  spełnia rolę

li tylko turystycznej atrakcji, doprowadziła nas poprzez początkową

irytację do głębokiej fascynacji dziesiątki tysięcy lat przekazywaną

tradycją, religią i sztuką.

 

Galeria   artalfa e.V.  stwarza  możliwość prezentacji naszej

artystycznej działalności, jak również nie wyklucza możliwości

współpracy z innymi artystami, których twórczość koresponduje

z założeniami artalfa e.V.

 

W przyszłości  artalfa e.V. zamierza również

wystawiać dzieła  rdzennych  twórców aborygeńskich

w nadzieji na nawiązanie kontaktu i współpracy,

której glówną płaszczyzną porozumienia będzie sztuka.

 

 

Wszystkie dochody ze sprzedaży dzieł sztuki galerii artalfa e.V.

przeznaczone są na Fundusz Budowy Pomnika ku czci Aborygenów.

 

Wyczerpujące informacje na temat prac naszej galerii oraz mozliwości

ich nabycia otrzymacie Panstwo pod haslem e- mail request

 

ZAPRASZAMY DO GALERII.